Postup při škodách

Formuláře pro hlášení škod ZDE

Upozornění!
Nezapomínejte na povinnost ohlašovat své pojišťovně neprodleně veškeré změny osobních údajů (jméno, bydliště, telefon, povolání atd.)

Škody na majetku a vozidlech (pojištění rodinných domů, domácností, podnikání, havarijní pojištění)

 1. udělat opatření, která zabrání vzniku větší škody
 2. dokumentovat – pořídit fotografie poškozeného majetku a pokud možno uchovat poškozené věci k prohlídce
 3. připravit seznam poškozených věcí s uvedením pořizovací ceny a stáří, pokud možno připravit pořizovací doklady
 4. neprodleně nahlásit škodu telefonicky na čísle 244 188 188 (Po-Pá 7-19 hod)
 5. postupovat podle instrukcí získaných na lince hlášení škod
 6. u škod na vozidlech je potřeba vyčkat s opravou na prohlídku technika, případně zavést do autorizovaného servisu Generali (najdete ZDE)

Škody plněné z povinného ručení

 1. zjistit rozsah škody a volat policii (linka 158) pokud:
  – škoda je nad 100 tisíc nebo nejste schopni škodu odhadnout
  – škody na zdraví
  – škody na majetku třetí osoby nebo škody na pozemních komunikacích a jejich příslušenství
  – střet se zvěří
  – účastníci se nedohodnou ohledně zavinění)
  Poznámka: policejní protokol podepište pouze pokud mu zcela rozumíte a souhlasíte s jeho zněním (v zahraničí), případně dopište vlastní vyjádření o nehodě česky.
 2. pokud potřebujete pomoci s vaším vozidlem, volejte asistenci vaší pojišťovny (Generali Assistance +420 221 586 666)
 3. ověřit totožnost viníka podle dokladů a zelené karty
 4. pokud existuje svědek, požádejte o jeho kontakt
 5. vyplnit formulář Záznam o nehodě
 6. nahlaste škodu pojišťovně viníkanejlépe telefonicky (linka hlášení škod Generali 244 188 188)
 7. postupujte podle instrukcí
 8. s opravou je možno začít až po prohlídce likvidátora

Škody z úrazového a životního pojištění

 1. POZOR! Lhůta pro oznámení úrazu je maximálně 14 dnů, vyjma vážných důvodů, kdy klient tak nemůže učinit.
 2. vyplnit tiskopis (první list hned, druhou část vyplní lékař po dokončení léčby)
 3. Vyplněné formuláře můžete poslat poštou, případně dodat na pobočku nebo můžete hlásit online.
 4. pokud jsou trvalé následky po úrazu, je potřeba požádat o pojistné plnění po uplynutí 1 roku  (formulář ZDE)
 5. u pojištění pracovní neschopnosti je potřeba doručit neschopenku do 14 dnů a opakovaně dokládat potvrzení o trvání pracovní neschopnosti (nejméně vždy po 2 týdnech), ukončení neschopnosti oznámit do 5 dnů (prostudujte a vyplňte formulář ZDE)
 6. v případě plnění z životního pojištění, vyplňte přiložený formulář (ZDE) a dodejte požadované přílohy