Pojištění osob

Aktualizujeme informace o nových produktech. Prosíme o strpení.

SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE

Nejvýhodnější pro klienta v současné době je jedna smlouva, ve které je pojištěna celá rodina na široké spektrum rizik (životní, úrazové, nemocenské pojištění).

  • investiční životní pojištění pro využití daňových východ – včetně spoření, mimořádných vkladů a výběrů (vhodné pro zaměstnance firem – pojistné platí zaměstnavatel)

    Zvýšení osvobození pro platbu zaměstnavatele

    Roční platba zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění v úhrnu nejvýše 50 000 Kč za rok 2017 bude osvobozena od daně z příjmu fyzických osob i platby sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Limit se zvýší z 30 000 Kč.Vyšší odpočet produktů III. pilíře
    Od základu daně za rok 2017 bude možné odečíst příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření až o 24 000 Kč (za letošní rok o 12 000 Kč). Základ daně za rok 2017 budou snižovat pouze roční příspěvky nad 12 000 Kč. V přiložené tabulce máme uveden daňový odpočet v závislosti na měsíční platbě na smlouvu v letošním roce a v příštím roce.Vyšší odpočet u životního pojištění
    Od základu daně za rok 2017 bude možné odečíst příspěvky na smlouvu o životním pojištění neumožňující průběžný výběr rovněž o 24 000 Kč (za letošní rok o 12 000 Kč), a to i při uzavření více smluv. Výplata pojistného plnění musí být ve smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících a nejdříve v měsíci dosažení 60 let.
  • cestovní

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ nabízíme v širokém rozsahu. V základu jsou zahrnuty léčebné výlohy, rekreační sport, pracovní cesta. Lze připojistit např. úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu, storno cesty, asistenční služby pro vozidlo.

Pokud mi pošlete potřebné údaje (jméno, bydliště, rodné číslo pojistníka, datum cesty, cíl cesty), připravím Vám kalkulaci. Pokud budete provozovat náročnější sporty, napište o jaké se bude jednat.